OK
farhangohonar-ir

نقش اولیا در موسیقی

اگر بخواهیم نقش خانواده را در یک کلمه خلاصه کنیم،آن کلمه جدیت خواهد بود،یعنی اینکه خانواده و بخصوص مادر که بیشتر با کودک ارتباط دارد باید به کار اهمیت دهد به همان اندازه که به مدرسه و علوم و ریاضی اهمیت میدهد.نگاه تفننی به موسیقی راه به جایی نمیبرد.کودک هوشمندانه درک میکند که درجه اهمیت موسیقی از نظر خانواده چقدر است.پیشرفت هر کودک رابطه مستقیم با نگاه خانواده او به هنر دارد.علاوه بر این خیلی خوب است که ساعت تمرین در منزل ، به صورت ساعت مشخصی تعیین شود همانطور که کودک در سرمای زمستان ساعت شش صبح از خواب بیدار میشود تا به مدرسه برود و آن را بدیهی میداند به همان شکل هم عادت خواهد کرد که به عنوان مثال هر روز از شش تا هفت بعد از ظهر به تمرین موسیقی بپردازد.اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج (بهترین اموزشگاه موسیقی کرج) با ایجاد فضایی کاملا صمیمانه بین اساتید و اولیا باعث شده که استادان بطور مداوم پیگیر تمرینات هنرجو در منزل باشند و اولیا نیز از سطح پیشرفت فرزند خود اطلاع پیدا کنند.
البته یک ساعت تمرین روزانه منجر به تربیت یک نوازنده عالی نخواهد شد،اما با توجه به تکالیف مدرسه بیش از این نمیتوان انتظار داشت مگر شاگردی که بسیار مصمم و با برنامه بخواهد زمان بیشتری را به موسیقی اختصاص دهد.حال اگر در این ساعت مشخص پدر یا مادر کنار فرزند در سکوت کامل بنشینند و تمرین کردن اورا تماشا کنند نتیجه بسیار بهتر خواهد بود مگر اینکه کودک اجازه چنین کاری را ندهد،هرچند غالب کودکان در این وضعیت با لذت و انگیزه بیشتری تمرین میکنند
به هر حال هنگامی که ساعت تمرین به صورت مشخص و ثابت تعیین شود ساعت درونی بدن نیز خود را با آن وفق میدهد و راحت تر به این کار میپردازد
تنها تمرین و تکرار است که درنواختن سازی ایجاد مهارت میکند.تمرین صحیح هر چه بیشتر،نتیجه به دست آمده قابل قبول تر خواهد بود.انباشته شدن درسها،برنامه های تلویزیون،بازیهای رایانه ای و ... دست به دست هم میدهند تا نه در ذهن کودک جای خالی برای دریافت موسیقی و نه در روز کودک جایی برای تمرین بماند.در زمان تعطیلی تابستان بهترین زمان برای تمرین صبح است زیرا ذهن در این زمان آمادگی بالایی برای فراگیری دارد و در زمان مدارس بدترین زمان بلافاصله بعد از رسیدن از مدرسه به خانه است زیرا ذهن کاملا خسته است.
اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج که در لیست بهترین اموزشگاه های موسیقی کرج قرار دارد تنها اموزشگاهی است که با سطح بندی موارد درسی موسیقی در انتهای هر سطح از هنرجویان امتحان میگیرد تا نمره هنرجو نمایانگر سطح پیشرفت او باشد و اولیا نیز در جریان روند آموزش فرزند خود باشند.
در اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج که جز بهترین اموزشگاه موسیقی کرج می باشد مربیان با دادن برنامه هفتگی به اولیا میزان تمرین هنرجویان را پیگیر می شوند و بنا به سطح پیشرفت هنرجو زمان تمرین ها را برنامه ریزی می کنند.