OK
farhangohonar-ir

ارتباط با هنرجو و نحوه ی انتخاب ساز

از انجاییکه هنرجویان دوره ارف دارای سن کمی هستند،ارتباط دوستانه مربی با هنرجو نقش بسیار مهمی در طی روند آموزش دارداین ارتباط اگر به نحو مناسب و موثر صورت گیرد می تواند باعث علاقه مند کردن هنر جو به موسیقی و تشویق وی به ادامه ی یادگیری ساز انتخابی باشد.تشویق هنرجویان پس از انجام هر درس با دادن برچسب یا تشویق لفظی و در جریان قرار دادن خانواده و در کل تعامل با اولیا هنرجو در پیشبرد روند کلاس ضروری است. اساتید اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج (بهترین اموزشگاه موسیقی کرج) با همکاری اولیا هنرجویان همواره در پی تشویق آنها برای ادامه دادن موسیقی و قرار دادن تمرینات در برنامه روزانه هنرجو ، آنها را در فضایی دوست داشتنی قرار میدهند تا به موسیقی علاقه مند شوند.
ارتباط موثر مربی با اولیا هنرجو شامل تمامی مراحل کلاس مانند تدریس،انجام تمرینات و راهنمایی جهت انتخاب ساز می شود.وارد ساختن اولیا(وبه خصوص مادرها)در امر آموزش دارای اهمیت زیادی است.نقش خانواده در اموزش موسیقی کودک را می توان در "جدیت" و "تشویق" خلاصه کرد.یعنی اینکه خانواده و بخصوص مادر که بیشتربا کودک ارتباط دارند باید به کار اهمیت دهد به همان اندازه که به مدرسه و علوم و ریاضی اهمیت می دهد.نگاه تفننی به موسیقی راه به جایی نمیبرد.کودک هوشمندانه درک می کند که درجه اهمیت موسیقی از نظر خانواده چقدر است.پیشرفت هر کودک رابطه مستقیم با نگاه خانواده او به هنر دارد.اهمیت دادن خانواده به هنر و علی الخصوص موسیقی تاثیر شگرفی در نگاه کودک نسبت به کلاس موسیقی و یادگیری آن خواهد داشت.
در اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج (بهترین اموزشگاه موسیقی کرج) هنرجویان در دوره موسیقی کودک بطور تخصصی توسط اساتید اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر مورد بررسی و اموزش قرار میگیرند تا ساز مناسبشان بطور دقیق انتخاب شود که در آینده هنرجو با علاقه به ادامه اموزش بپردازد.
در اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج (بهترین اموزشگاه موسیقی کرج) هنرجویان در دوره موسیقی کودک بطور تخصصی توسط اساتید اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر مورد بررسی و اموزش قرار میگیرند تا ساز مناسبشان بطور دقیق انتخاب شود که در آینده هنرجو با علاقه به ادامه اموزش بپردازد.
هنر جویان ارف پس از گذراندن این دوره ساز اصلی خود را انتخاب می کنند.علاقه هنرجو در وهله اول و سپس والدین وی می تواند نخستین معیار در انتخاب ساز باشد.به دلیل آشنایی اندک والدین و خود هنر جویان با ساز های مختلف،مربی می تواند کمک و راهنمای مناسبی در این زمینه باشد.پیشنهاد می شود در جلسات پایانی کلاس آشنایی تدریجی با ساز های مختلف،شکل و صدای هر کدام صورت پذیرد.بدین منظور می توان از سی دی های تصویری که دارای قطعات زیبا و نه چندان دشوار هر ساز است استفاده کرد و آنها را در اختیار هنرجو قرار داد.این کار اطلاعات هنرجو و والدین وی را به طور قابل توجهی در این زمینه افزایش داده و در نتیجه مرحله مهم انتخاب ساز با آگاهی و علاقه مندی بیشترشکل می گیرد. در اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج که در لیست بهترین اموزشگاه های موسیقی کرج قرار دارد اساتید موسیقی کودک پس از اتمام دوره بسته به عملکردی که هنرجو در کلاس داشته و برگزاری کلاسهای آشنایی با ساز و رفتن هنرجوسر کلاس اساتید ساز تخصصی ، ساز هنرجو انتخاب میشود.