OK
farhangohonar-ir
نتایج آزمون شهریور 1402

آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر در کرج

 آواز گروهی
همنوازی ساز جهانی
هماهنگی عمومی موسیقی
 سرایش و تربیت شنوایی
 نوازندگی پیانو عمومی
 نوازندگی ساز جهانی
 نام نام خانوادگی
عملی
 نظری عملی
نظری
 عملی  نظری عملی
 نظری عملی
 نظری عملی
نظری
 
20
14
20
  20
  19
   20   20

دینا وقار
       
 
      20

علی رضوی
   8   10

 
 10    14
4
مهدی حق مراد
20
   20   20
  17
     

 هستی مصیبی
 20            19           فاطمه جعفری
         غایب               روزبه توحیدیهنرجویان علاقه مند به دریافت مدرک رسمی موسیقی در آموزشگاه های موسیقی کرج می توانند جهت دریافت مشاوره رایگان با شماره 32223606 تماس حاصل نمایند.
آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج تنها آموزشگاه موجود در کرج می باشد که امکان ارائه مدرک رسمی موسیقی را دارد و هنرجویان بعد از گذراندن دوره های آموزشی موسیقی امکان دریافت مدرک رسمی موسیقی را دارند.