OK
farhangohonar-ir

 نتایج آزمون مهارت آموزی خرداد ماه 1402

آموزشگاه موسیقی در کرج

آواز گروهی
همنوازی ساز جهانی
هماهنگی عمومی موسیقی
سرایش و تربیت شنوایی
نوازندگی پیانو (عمومی)
نوازندگی ساز جهانی
نام و نام خانوادگی
عملی
 کتبی  عملی  کتبی  عملی  کتبی  عملی  کتبی  عملی  کتبی  عملی  کتبی  
 14       16
   15        16    هلیاحسنخانی
         19                فاطمه جعفری
         17                علی رضوی
       13   14
   15  19  16   12
 سایه بشارت
       13   10
  15

 14   13
 دینا وقار


نمرات زیر 14 برای آزمون عملی و زیر 10 برای آزمون نظری مردود محسوب میشود.بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج|دریافت دیپلم رسمی موسیقی در کرج|دیپلم موسیقی در کرج|کلاس موسیقی در کرج|آموزشگاه های موسیقی در کرج