OK
farhangohonar-ir

دیپلم موسیقی در کرج

دیپلم موسیقی در کرج
ارائه گواهینامه تائید شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز

جهت دریافت دیپلم رسمی موسیقی از آموزش و پرورش
برای هنرجویان بالای 15 سال


 در آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج

با مجوز رسمی درجه یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 
بنا به بندهای 17 و 30 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مواد 12،13،14 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 27763/ت ، 444/ه مورخ 1371/9/28 و توافقنامه های همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 1357/12/22 و 1379/5/22 به موجب مصوبات فوق الذکر و بر اساس مقررات و شرایط مندرج در استاندارد مفاد تعهد نامه ی مجریان دوره های مهارت آموزی در خصوص توسعه مجوز جهت پذیرش برادران و خواهران هنرجوی بزرگسال در دوره مهارتی نوازندگی ساز ایرانی و جهانی و آواز جهانی و ایرانی از شاخه کارودانش به آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر اجازه فعالیت در زمینه ارائه مدرک مهارت آموزی به هنرجویان ، جهت دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش داده شده است.

اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج با مجوز رسمی درجه یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر آموزش موسیقی برای عموم علاقه مندان که در طول سال برگزار میگردد ، در راستای هدفمند کردن آموزش هنرجویان برای آن دسته از هنرجویانی که مایلند مدرک رسمی موسیقی دریافت کنند ، اقدام به برگزاری دوره های مهارتی کارودانش نموده است که بر اساس این دوره ها دروس تخصصی در رشته موسیقی در اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر آموزش داده می شود و دروس عمومی دیپلم که همان دروس عمومی رشته های دیگر می باشد در مدارس یا مراکز زیر مجموعه آموزش و پرورش گذرانده میشود ، همچنین تمام کسانی که در رشته های دیگر دیپلم داشته باشند می توانند با گذراندن دروس تخصصی این رشته و ارائه دیپلم قبلی خود به آموزش و پرورش ، دیپلم رسمی موسیقی را نیز دریافت کنند (این قانون برای کسانیکه مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم دارند نیز صدق میکند)

پس از گذراندن دروس تخصصی و قبولی در آزمونهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گواهی نامه های رسمی از طرف فرهنگ و ارشاد اسلامی به قبول شدگان اعطا می شود که مهارت آموز می تواند با ارائه این گواهی نامه و نمره های قبولی دروس عمومی ، به آموزش و پرورش دیپلم رسمی موسیقی دریافت کند و با آن دیپلم متقاضی میتواند همانند رشته های دیگر برای ورود به دانشگاه های سراسر کشور اقدام لازم را انجام دهد.

این مدرک مهارت آموزی در دو رشته نوازندگی ساز جهانی و ایرانی ارائه میگردد که شامل:

 3.سرایش و تربیت شنوایی

 2.نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

1.نوازندگی ساز تخصصی 

 6.همنوازی

 5.هماهنگی عمومی موسیقی

4.آواز گروهی 

 نوازندگی ساز جهانی:

 مهارتی:42/5 واحد

 پایه اول :31 واحد

 تکمیلی:1 واحد  عمومی:22 واحد
 جمع:96/5 واحد
 

 نوازندگی ساز ایرانی:

پایه اول:31 واحد
مهارتی:42 واحد
 عمومی:22 واحد تکمیلی:1 واحد
 جمع:96 واحد

 
در هر نیمسال تحصیلی (یک ترم) آزمون جامعی برای 3 استاندارد (که از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز اعلام میگردد)برگزار میشود و در صورت غیبت یا مردود شدن در هر استاندارد چنانچه فراگیر تمایل به شرکت در کلاس مجدد نداشته باشد فقط میتواند در آزمون دوره بعد شرکت کند.

  

 مدارک لازم جهت ثبت نام :

1.هشت قطعه عکس 3 در 4

2.کپی شناسنامه و کارت ملی

3.کپی آخرین مدرک تحصیلی


زمان های ثبت نام :

1.مهرماه

2.بهمن ماه

شرایط هنرجویان:

1.سن بالای 15 سال

2.حداقل تحصیلات سوم راهنمایی به بالا


 

 نمونه مدرک مهارتی هنرجویان:

 دیپلم موسیقی در کرج


دانلود کتاب سرایش و تربیت شنوایی (کلیک کنید)


دانلود کتاب نوازندگی پیانو عمومی (کلیک کنید)


دانلود کتاب هماهنگی عمومی موسیقی (دانلود کنید)

 نمونه سوالات آزمون کتبی مهارت آموزی

نمونه سوالات دیپلم موسیقی


مجموعه سوالات مهارت آموزی (آواز ایرانی)

نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد آواز ایرانی

(کلیک کنید)


مجموعه سوالات مهارت آموزی (آواز جهانی)


نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد آواز جهانی

(کلیک کنید)


مجموعه سوالات مهارت آموزی (آواز گروهی)


نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد آواز گروهی

(کلیک کنید)


مجموعه سوالات مهارت آموزی (هماهنگی عمومی موسیقی)


نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

(کلیک کنید)


مجموعه سوالات مهارت آموزی (همنوازی ساز ایرانی)


نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد همنوازی ساز ایرانی

(کلیک کنید)


مجموعه سوالات مهارت آموزی (همنوازی ساز جهانی)


نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد همنوازی ساز جهانی

(کلیک کنید)


مجموعه سوالات مهارت آموزی (نوازندگی ساز سه تار)


نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد نوازندگی سه تار عمومی

(کلیک کنید)


مجموعه سوالات مهارت آموزی (نوازندگی ساز ایرانی)


نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

(کلیک کنید)


مجموعه سوالات مهارت آموزی (نوازندگی ساز جهانی)


نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد نوازندگی ساز جهانی


(کلیک کنید)


مجموعه سوالات مهارت آموزی (نوازندگی ساز پیانو)


نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد نوازندگی ساز پیانو عمومی

(کلیک کنید)  مجموعه سوالات مهارت آموزی (سرایش و تربیت شنوایی)

نمونه سوالات دوره های قبل استاندارد سرایش و تربیت شنوایی

(کلیک کنید)

 

اموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج با مجوز رسمی درجه یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در لیست بهترین اموزشگاه های موسیقی کرج