OK
farhangohonar-ir
 

نتایج آزمون مهارت آموزی تیر ماه 1400


مهارت آموزان آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج


با مجوز رسمی درجه یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


 همنوازی ساز جهانی

آواز گروهی

هماهنگی عمومی موسیقی

 سرایش و تربیت شنوایی

 نوازندگی ساز پیانو (عمومی)

 نوازندگی ساز جهانی

 نام و نام خانوادگی

 عملی  کتبی عملی
 کتبی  عملی  کتبی  عملی  کتبی  عملی  کتبی  عملی  کتبی  


13
12
 هلیا حسنخانی
19روزبه توحیدی
19آریان عظیمی
15زهرا اکبری

18

14

14

18
18
17


هستی مصیبی17

13

19
19
19
19
18
پارمیدا رحمانی
                 18       عرفان اسدی
                 19       علی رضوی

اموزشگاه موسیقی کرج
اموزشگاه موسیقی در کرج
اموزش موسیقی کرج
دریافت دیپلم موسیقی
بهترین اموزشگاه موسیقی کرج
در لیست اموزشگاه های موسیقی کرج